Bejelentkezés

Támogatás

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

umvp

Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

www.vkszi.hu

umvp

c954bce6-d3f9-47a8-9ba6-db2b27a11601A vidékfejlesztési miniszter 79/2013. (IX. 13.) VM rendelete alapján támogatás vehető igénybe cukorrépa-termelők számára. A 2013. évi kiegészítő támogatás igénybevételének feltételeiről a fenti számú jogszabály rendelkezik. Az igénybevétel részletes feltételeiről a BŐVEBBEN gombra kattintva olvashat.

A támogatási rendelet alapján a cukorrépa-termelők a 2013. évben nemzeti kiegészítő támogatásban részesülhetnek.
A támogatás forrása 2013. évben összesen 1180 millió forint. A keret túligénylése esetén a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) arányos visszaosztást alkalmaz.
A támogatás mértéke kvótacukor előállításához felhasznált 16%-os cukortartalomra átszámított cukorrépatonnánként legfeljebb 5 euró 20 centnek megfelelő forintösszeg, egy hektár cukorrépa után legfeljebb 500 euró támogatás adható.

Támogatásra az a cukorrépa-termelő jogosult, aki teljesíti az alábbi feltételeket:

  • a 2012. évre cukorrépa hasznosítási ágként művelt földterületre egységes területalapú támogatásra (SAPS) jogosult,
  • a 2012/2013-as gazdasági évben – akár integrátoron vagy termelői csoporton keresztül vagy egyéb jogcímen – cukorrépa termékértékesítési szerződéssel rendelkezik,
  • a 2012/2013-as gazdasági évben a kvótajogosult kvótájának megtermeléséhez cukorrépát szállított (termeltetési szerződés esetén),
  • a 2012/2013-as gazdasági évre vonatkozóan – integrátoron, termelői csoporton keresztül vagy egyéb jogcímen – szállítási joggal rendelkezik, és
  • a cukorrépa-termelők cukoripari szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló támogatási jogosultsággal a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik és azt megelőzően sem rendelkezett.

A támogatást a cukorrépa-termelő, integráció esetében az integrátor, termelői csoport esetében pedig a cukorrépatermelőket tömörítő termelői csoport igényelheti.
Ha a támogatást igénylő integrátor vagy termelői csoport integrált termelői vagy tagjai között van olyan cukorrépatermelő, aki nem jogosult a támogatásra, akkor a nem jogosult integrált termelő vagy tag által leszállított
mennyiséget nem lehet a támogatás alapjába beszámítani.

A támogatási kérelmet egy példányban, 2013. szeptember 17-étől október 15-éig az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon lehet benyújtani.

A támogatási kérelemhez mellékelni kell

  • a cukorrépát feldolgozó kvótajogosult által kiadott igazolást a termékértékesítési szerződés alapján a 2012/2013-as gazdasági évben leszállított, kvótacukor előállításához felhasznált 16%-os cukortartalmú cukorrépa tonnában kifejezett mennyiségéről,
  • a Cukor Terméktanács által a szerkezetátalakítást követően kiállított, állandó szállítási jogot igazoló bizonylatot, vagy a 2012/2013-as gazdasági évre kiállított, ideiglenes szállítási jogot igazoló bizonylatot (bérelt szállítási jog esetén a bérleti szerződés másolatával együtt), és
  • integráció vagy termelői csoport esetében – amennyiben az igénylő nem rendelkezik önálló szállítási joggal – az integráltak, vagy a termelői csoport tagok nevére kiállított igazolást.

A támogatási kérelem késedelmes benyújtása munkanaponként 10%-os támogatáscsökkentést von maga után
abból az összegből, amelyre a cukorrépa-termelő jogosult lett volna.

Ha a támogatást integrátor vagy termelői csoport igényli, a támogatási kérelemhez mellékelni kell az integrált
termelők vagy a termelői csoport tagok felsorolását az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett
nyomtatványon.

2013. szeptember. 16.

Összeállította: Kósa Ferenc László vezető szaktanácsadó